Tag Archives: Mỹ Kim Long

Hotline: 0868565583 - MỞ BÁN chỉ 442 triệu - 750 triệu/nền (100% giá) - dự án Mỹ Kim Long Riverside Tân Trụ Long An. Quy hoạch 1/500, số riêng,

Dự án Mỹ Kim Long Riverside

Giá: 400-700 triệu/nền

Vị trí: Tân Trụ, Long An

Số Block: Đang cập nhật