Đối tượng & Điều kiện để mua NOXH Zen Tower Quận 12 (Chung cư Hoa Phượng)

Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được ban hành ngày 20/11/2013 có hiệu lực từ ngày 10/01/2014 đến nay sau 6 tháng ban hành đã có thông tư hướng dẫn chính thức được ban hành vào ngày 23/05/2014 sẽ có hiệu lực vào ngày 08/07/2014

Đối tượng, điều kiện & Hồ Sơ mua NOXH Zen Tower Quận 12 (chung cư Hoa Phượng)

1. Đối tượng được mua, thuê, thuê mua NOXH Zen Tower Quận 12 (chung cư Hoa Phượng)

a. Người công với cách mạng

b. Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước nước (là những người trong biên chế nhà nước) và các đối tượng đang làm việc theo diện hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của các cơ quan này.

c. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

d. Công nhân, người lao động thuộc các thành phần kinh tế làm việc tại khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp vừa và nhỏ, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các cơ sở sản xuất, dịch vụ công nghiệp, thủ công nghiệp (kể cả các cơ sở khai thác, chế biến) của tất cả các ngành, nghề.

đ. Người thuộc diện hộ gia đình nghèo tại khu vực đô thị nằm trong chuẩn nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định.

e. Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi độc thân, cô đơn không nơi nương tựa tại khu vực đô thị.

g. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ khi hết tiêu chuẩn được thuê nhà ở công vụ.

h. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

i. Người có thu nhập thấp đang làm việc tại các tổ chức, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, hoặc là người đang nghỉ chế độ có hưởng lương hưu theo quy định, người lao động tự do, kinh doanh cá thể mà không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. (hiện tại mức thu nhập chịu thuế theo quy định của bộ tài chính với đối tượng không có người phụ thuộc là trên 9 triệu)

k. Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trường dạy nghề cho công nhân không phân biệt công lập và ngoài công lập (đối tượng quy định tại Điểm này chỉ được phép thuê nhà ở xã hội).

2. Điều kiện được mua NOXH Zen Tower Quận 12 (chung cư Hoa Phượng)

a. Trường hợp chưa có nhà

– Chưa có nhà ở và đang phải ở nhờ, thuê, mượn nhà ở của người khác hoặc có nhà ở nhưng đã bị Nhà nước thu hồi đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc đã bị giải tỏa để cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp và không được bồi thường bằng nhà ở, đất ở khác.

– Chưa được Nhà nước giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án khác.

– Chưa được tặng nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

b. Trường hợp đã có nhà

– Có nhà ở là căn hộ chung cư nhưng diện tích bình quân của hộ gia đình dưới 8 m2 sàn/người;

-Có nhà ở riêng lẻ nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình dưới 8m2 sàn/người và diện tích khuôn viên đất của nhà ở đó thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở;

– Có nhà ở riêng lẻ nhưng bị hư hỏng khung – tường và mái và diện tích khuôn viên đất của nhà ở đó thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở.

* Điều kiện về cư trú:

– Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội do các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng.

– Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì người có nhu cầu mua nhà ở xã hội phải có đăng ký tạm trú, có hợp đồng lao động có thời hạn từ một năm trở lên và giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội.

3. Hướng dẫn thủ tục đăng ký mua NOXH Zen Tower Quận 12 (chung cư Hoa Phượng)

——–Trường hợp người ngoại tỉnh.

1/ CMND (Người đứng tên mua nhà)

2/ KT3 (tạm trú dài hạn)

3/ Giấy xác nhận nhà ở

     3.1/ Nếu làm nhà nước xin ở thủ trưởng cơ quan hoặc ở phường

     3.2/ Nếu làm cty ngoài xin ở phường nơi mình cư trú

4/ Đơn đăng kí mua nhà theo mẫu có sẵn (Liên hệ: 0909635286)

5/ Giấy tự khai thu nhập theo mẫu có sẵn (Liên hệ: 0909635286)

6/ HĐ lao động hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ

7/ Giấy xác nhận bảo hiểm xã hội 1 năm trở lên

——–Trường hợp hộ khẩu thành phố

1/ CMND (Người đứng tên mua nhà)

2/ Hộ khẩu Hà Nội

3/ Giấy xác nhận nhà ở

     3.1/ Nếu làm nhà nước xin ở thủ trưởng cơ quan hoặc ở phường

     3.2/ Nếu làm cty ngoài xin ở phường nơi mình cư trú

4/ Đơn đăng kí mua nhà theo mẫu có sẵn (Liên hệ: 0909635286)

5/ Giấy tự khai thu nhập theo mẫu có sẵn (Liên hệ: 0909635286)

6/ Nếu làm nhà nước bổ sung quyết định bổ nhiệm chức vụ

 

 

Lưu ý: Website chúng tôi cung cấp các thông tin tham khảo về dự án và không bán hàng tại dự án này. Qúy khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ các sàn phân phối

 

  Quý khách vui lòng điền thông tin chi tiết

  *Họ tên

  *Điện thoại

  Email

  Nội dung

  Hotline
  0777.577.383