Tag Archives: Đất nông nghiệp Bình Thuận

Chi tiết room tín dụng của 11 ngân hàng, dự báo “nóng” tăng trưởng tín dụng 2023

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

thời hạn sử dụng đất nông nghiệp - 0777577383

Hỏi đáp: Hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trong Sổ đỏ phải làm thế nào?

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

bảng giá đất bình thuận

Đất vườn Bình Thuận

Giá: 100.000 đồng/m2

Vị trí: Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Phan Thiết, Tuy Phong

Số Block: Đang cập nhật