Tag Archives: Đất nông nghiệp Bình Thuận

thời hạn sử dụng đất nông nghiệp - 0777577383

Hỏi đáp: Hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trong Sổ đỏ phải làm thế nào?

Giá: Đang cập nhật

Vị trí: Đang cập nhật

Số Block: Đang cập nhật

đất nông nghiệp bình thuận 0777577383

Đất nông nghiệp Bình Thuận

Giá: 50.000 đồng/m2

Vị trí: Bắc Bình

Số Block: Đang cập nhật