Hỏi đáp: Hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trong Sổ đỏ phải làm thế nào?

Chủ đề: Hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trong Sổ đỏ phải làm thế nào? Câu hỏi: Tôi có một thửa đất nông nghiệp, trồng cây hàng năm, có thời hạn sử dụng đất nông nghiệp là đến tháng 5 năm 2025. Vậy hết thời hạn sử dụng đó, thì tôi có được tiếp tục sử […]

Chủ đề: Hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trong Sổ đỏ phải làm thế nào?

Câu hỏi:

Tôi có một thửa đất nông nghiệp, trồng cây hàng năm, có thời hạn sử dụng đất nông nghiệp là đến tháng 5 năm 2025.

Vậy hết thời hạn sử dụng đó, thì tôi có được tiếp tục sử dụng nữa hay không hay đất sẽ bị thu hồi? 

Trình tự thủ tục của việc gia hạn thời hạn sử dụng đất nông nghiệp này như thế nào?

thời hạn sử dụng đất nông nghiệp - 0777577383

Trả lời:

Tại khoản 3 Điều 210 Luật Đất đai 2013 có quy định: “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 theo quy định của Luật đất đai năm 2003; tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với trường hợp hết hạn sau ngày 15 tháng 10 năm 2013”.

Về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai“Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này”.

Như vậy, trường hợp thời hạn sử dụng đất nông nghiệp, đất trồng cây hàng năm hết thời hạn sử dụng thì được tiếp tục sử dụng đất và được gia hạn thêm 50 năm nữa kể từ ngày hết thời hạn giao đất được ghi nhận trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, tại tại khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành chi tiết Luật đất đai quy định về trình tự, thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất nông nghiệp; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất như sau: “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất”.

Như vậy, thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trên thửa đất được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2013 như đã nêu trên mà không bắt buộc phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thì thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP) về gia hạn thời hạn sử dụng đất nông nghiệp, cụ thể như sau:

Về hồ sơ xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

–     Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/05/2014 Quy định về hồ sơ địa chính.

–     Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp.

Về trình tự, thủ tục:

–      Nộp hồ sơ đến UBND cấp xã nơi có đất.

–     UBND cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

–   Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo quy đinh pháp luật vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thời hạn thực hiện thủ tục: Không quá 10 ngày (điểm g Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Như vậykhi bạn gia hạn thêm thời hạn sử dụng đất bạn cần nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và tờ khai đăng ký biến động đất đai theo Mẫu số 09/ĐK để cơ quan có thẩm quyền xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan.

Trường hợp cần hỗ trợ, bạn vui lòng liên hệ để được giải đáp: 0777.577.383

  Quý khách vui lòng điền thông tin chi tiết

  *Họ tên

  *Điện thoại

  Email

  Nội dung

  Hotline
  0777.577.383