Tin tức

Idico

Thông tin về đơn vị giám sát dự án IDICO

Từ 2012 – nay: Tại thời điểm thành lập,  IDICO có 8 doanh nghiệp trực thuộc. Đến nay,  IDICO có hệ thống các doanh nghiệp gồm 5 đơn vị trực thuộc, 10 Công ty con (2 Công ty  IDICO nắm giữ 100% vốn điều lệ, 8 Công ty  IDICO nắm giữ trên 51% vốn điều lệ) và 18 Công ty liên kết…

Apollonas

Công Ty Cổ Phần Apollonas

Công ty Cổ Phần APOLLONAS chuyên về thiết kế nội ngoại thất, dựng hình 3D, các công trình nhà hàng khách sạn, biệt thự theo phong cách cổ điển…☎0868.56.55.83